Privacy statement | Disclaimer

Disclaimer
The material in this website has been prepared by Blackware for informational purpose only and should not be considered as a commercial offer. No rights whatsoever can be derived from these data. 

Copyright notice
All rights reserved. Permission is granted to view, store, print, reproduce and distribute any pages within this website for non-commercial purposes. However none of the pages may be modified and a website disclaimer and copyright notice must be included with any such storage, printing, reproduction or distribution. The information and material provided on this website is the property of Blackware and may not be copied without our express, advanced, written consent. Except as otherwise identified, the trademarks appearing on this website, whether registered or unregistered, are the property of Blackware. Such marks may not be used without written permission. 

Links to other websites
From time to time we may provide links to other websites not operated by Blackware. We provide these links for your convenience, but we do not review, control, or monitor the materials on any other websites. We are not responsible for the performance of those websites or for your business dealings with them. Your use of other websites is subject to the terms of use of those websites, including their privacy policies. 

Disclaimer
Het materiaal op deze website is uitsluitend door Blackware opgesteld voor informatieve doeleinden en mag niet worden beschouwd als een commercieel aanbod. Aan deze gegevens kunnen op geen enkele wijze rechten worden ontleend. 

Copyright melding
Alle rechten voorbehouden. Toestemming wordt verleend voor het bekijken, opslaan, afdrukken, reproduceren en verspreiden van pagina’s op deze website voor niet-commerciële doeleinden. Geen van de pagina’s mag echter worden gewijzigd en bij dergelijke opslag, afdrukken, reproductie of distributie moet een disclaimer en copyrightvermelding op de website worden opgenomen. De informatie en het materiaal op deze website is eigendom van Blackware en mag niet worden gekopieerd zonder onze uitdrukkelijke, geavanceerde, schriftelijke toestemming. Tenzij anders aangegeven, zijn de handelsmerken die op deze website verschijnen, al dan niet geregistreerd, eigendom van Blackware. Dergelijke merken mogen niet worden gebruikt zonder schriftelijke toestemming. 

Links naar andere websites
Van tijd tot tijd kunnen we links aanbieden naar andere websites die niet door Blackware worden beheerd. We bieden deze links aan voor uw gemak, maar we beoordelen, controleren of controleren het materiaal op andere websites niet. Wij zijn niet verantwoordelijk voor de prestaties van die websites of voor uw zakelijke contacten met hen. Uw gebruik van andere websites is onderworpen aan de gebruiksvoorwaarden van die websites, inclusief hun privacybeleid. 

 

Privacy statement
Dit Online privacybeleid (“Privacybeleid”) legt uit hoe Blackware omgaat met Persoonsgegevens die aan ons geleverd werden op websites, mobiele sites, mobiele applicaties en andere digitale diensten en producten beheerst door Blackware die een link naar dit Privacybeleid bevatten. Blackware is onder de toepasselijke wetgeving de gegevenscontroleur voor het verwerken van de Persoonsgegevens.

Deze Privacykennisgeving is niet van toepassing op site van Blackware die geen link bevatten naar dit Privacybeleid of op websites van derden waarnaar vanuit de site van Blackware gelinkt werd. 

Informatie die we verzamelen
Blackware verzamelt de volgende types informatie via de site van Blackware:

Informatie die u verstrekt.
Persoonsgegevens die u verstrekt bij het registreren voor onze producten en diensten, als antwoord op vragenlijsten of enquêtes, of bij het contact opnemen met de klantendienst van Blackware.

Automatisch verzamelde informatie

Uw IP-adres en niet-identificerende informatie over uw gebruik van 
de site van Blackware kunnen automatisch verzameld worden via opvolgingstechnologieën zoals cookies. De software van uw websitebrowser kan ingesteld worden om alle cookies te verwerpen. Cookies kunnen u echter toelaten om voordeel te halen uit bepaalde essentiële kenmerken van de site, die mogelijk niet zullen werken als u cookies verwerpt.

Informatie verzameld uit andere bronnen

We kunnen informatie over u uit 
de site van Blackware, informatie offline verzameld of afkomstig van externe partijen samenvoegen. 

Hoe we uw informatie gebruiken
Blackware gebruikt de informatie die we verzamelen voor de volgende doeleinden: 

 • om u de door u verzochte producten en diensten van Blackware te leveren; 
 • om informatie over gelijkaardige en/of verwante producten en diensten aan te bieden en te leveren; 
 • om uw ervaring op de site van Blackware op maat aan te passen en te verbeteren; 
 • om onze producten en site van Blackware in het algemeen te verbeteren, en voor andere interne zakelijke doeleinden. 
 • Wettelijke verplichtingen inzake kennisgeving en melding aan autoriteiten. 

Onder de Europese wetten inzake gegevensbescherming moet Blackware een juridische basis hebben om uw Persoonsgegevens te verwerken. De wettelijke principes die van toepassing zijn op een gegeven situatie zullen afhangen van voor welke van de hierboven beschreven specifieke doeleinden Blackware uw Persoonsgegevens aan het verwerken is. 

 • In bepaalde gevallen kan Blackware vragen naar uw toestemming voor het verzamelen en verwerken van uw Persoonsgegevens. Moest u ervoor kiezen om toestemming te verlenen, kan u later uw toestemming intrekken door contact met ons op te nemen zoals beschreven in het gedeelte “Uw keuzes inzake Privacy”. Merk op dat de intrekking van de toestemming geen invloed zal hebben op reeds uitgevoerde verwerking. 
 • In andere gevallen kan de verwerking van uw Persoonsgegevens noodzakelijk zijn om te voldoen aan een toepasselijke wet of regelgeving, of voor het uitvoeren van een contract waaraan u onderworpen bent. U kan zich mogelijk niet uitschrijven voor deze verwerking, of uw keuze tot uitschrijven kan invloed hebben op ons vermogen om aan een contractuele verplichting te voldoen die u anderszins verschuldigd is. 
 • In nog andere gevallen kan Blackware uw Persoonsgegevens verwerken op basis van de legitieme belangen van Blackware in het met u communiceren over onze producten en diensten, en over wetenschappelijk onderzoek en opleidingskansen. U heeft het recht zich uit te schrijven voor al dergelijke verwerking van uw Persoonsgegevens. U kan dat doen door contact met ons op te nemen zoals beschreven in het gedeelte “Uw keuzes inzake Privacy”. 

Handelingen voor verwerking omvatten mogelijk het optekenen, organisatie, structurering, opslag, aanpassing of wijziging, opvraging, raadpleging, gebruik, openbaarmaking door verzending, verspreiding of anderszins beschikbaar stellen, uitlijning of combinatie, beperking, blokkering, wissen of vernietiging van Persoonsgegevens. De Persoonsgegevens die we over u verzamelen, kunnen opgeslagen worden voor vijf jaar na de meest recente interactie die we met u hebben gehad, waarna ze gearchiveerd zullen worden maar enkel voor zolang als redelijk noodzakelijk voor de hierboven uiteengezette doeleinden, in overeenstemming met de toepasselijke wetten. 

Informatie die we delen 

Blackware verkoopt of deelt uw Persoonsgegevens niet met derde partijen zonder uw toestemming, behalve: 

 • Aan filialen en externe dienstverleners, voor het leveren van diensten en informatie op onze site, waaronder online marketing en reclame, en om onze zakelijke werking te ondersteunen. We vereisen dat deze partijen uw Persoonsgegevens in overeenstemming met deze Privacykennisgeving zullen behandelen. 
 • Aan filialen, om informatie over verwante producten en diensten aan te bieden en te leveren. We zullen geen Persoonsgegevens delen uit landen die toestemming vereisen, tenzij op voorhand toestemming werd verkregen voor het delen met gerelateerde filialen. We vereisen dat deze partijen Persoonsgegevens in overeenstemming met deze Privacykennisgeving zullen behandelen. 
 • Aan andere bedrijven in verband met de verkoop of overdracht van één van onze productlijnen of divisies, waaronder de diensten geleverd via een of meerdere van de filialen van Blackware. 
 • Aan beherende regelgevende autoriteiten, waaronder de Amerikaanse Food and Drug Administration, of waar het anderszins noodzakelijk kan zijn voor ons om te voldoen aan een wettelijke verplichting of eis. 

In het geval Blackware beslist om ons bedrijf te herorganiseren of af te stoten via verkoop, fusie of overname, kan Blackware Persoonsgegevens over u delen met feitelijke of mogelijke kopers. We zullen vereisen dat feitelijke of mogelijke kopers deze Persoonsgegevens behandelen in overeenstemming met deze kennisgeving. 

 

Uw keuzes inzake Privacy 

U heeft het recht om Persoonsgegevens over u die we bewaren in te kijken en er een kopie van te krijgen, evenals om verbeteringen aan te brengen aan onnauwkeurige of onvolledige Personeelsgegevens over u. U heeft het recht om de gegevens die u ons verstrekt heeft te verkrijgen in een machine-leesbare vorm en om die gegevens naar een andere controleur door te sturen. U kan ook verzoeken om uw Persoonsgegevens te wissen of dat beperkingen worden opgelegd op de verwerking ervan, of om bezwaar aan te tekenen tegen het verwerken van Persoonsgegevens over u. Om Persoonsgegevens over u te openen, om een zorg of klacht in te dienen, om te verzoeken om een correctie of om zich uit te schrijven uit bepaalde programma’s, neemt u contact op met ons door te klikken op de link “Contact” op de site van de Blackware die u gebruikt, via de contactinformatie van de Blackware op de mobiele toepassing van Blackware die u gebruikt of door ons te e-mailen op info@blackware.com  

De Autoriteit voor Gegevensbescherming van Nederland is verantwoordelijk voor het verzekeren dat de privacywetgeving gevolgd wordt in Nederland. Voor meer informatie over uw privacyrechten, of als u niet in staat bent een probleem rechtstreeks met ons op te lossen en u een klacht wenst in te dienen, neemt u contact op met: De Autoriteit voor Gegevensbescherming (Data Protection Authority, DPA), Bezuidenhoutseweg 30, 2594 AV Den Haag. 

Beveiliging 

Blackware behoudt controle over het beschermen en beveiligen van Persoonsgegevens, maar wanneer u Persoonsgegevens online deelt, bestaat altijd het risico dat een niet-gemachtigde derde partij toegang verkrijgt tot uw informatie. 

Wijzigingen aan onze Privacykennisgeving 

Controleer deze Privacykennisgeving regelmatig, aangezien we van tijd tot tijd gedeelten van dit Privacybeleid kunnen wijzigen of bijwerken, onderhevig aan eventueel toepasselijke toestemmingsvereisten. Alle veranderingen zullen onmiddellijk op deze pagina gepost worden, bovenaan de pagina vergezeld van een nieuwe ingangsdatum.