Flexibiliteit in de productieplanning

Uw productie staat of valt met de productieplanning. Het uiteindelijke doel van uw productieplanning is om mens, machine en materiaal op een dusdanige wijze te organiseren, dat alle onderdelen perfect op elkaar aansluiten.

Met een goed en doordacht productieplan zijn fabrikanten in staat om hun doelen te bereiken, de productie performance te optimaliseren en uitval te minimaliseren of zelfs te vermijden. Bovenal betekent het dat de fabrikanten de kwaliteitsproducten kunnen maken die leiden tot tevreden klanten!
Hoe kom je nu tot dat doordachte plan?

Verwachtingen in verkoop

Voordat je een goed plan kunt maken, zal je eerst moeten bepalen hoeveel producten je moet maken en verkopen aan je klant. Daar begint het mee. En dat is niet eenvoudig. Je kunt je baseren op historische data, en/of markt trends. Maar meer nog dan dat, heb je rapportage en analyse tools nodig om accuraat en data gedreven inzicht te verkrijgen in je verkoopverwachtingen.

Voorraad management proces

Een belangrijk element dat bijdraagt aan een succesvol productieplan is het hebben van een goed voorraad management proces. Dat kan met pen en papier, Excel, maar overweeg eens een geautomatiseerd voorraad systeem. Dat geeft productieplanners een helder inzicht in de voorraad, en de mogelijkheid om deze automatisch aan te vullen. Bovendien kun je eenvoudig een voorspelling maken van de benodigde toekomstige voorraden.

Communicatie medewerkers

Voorbereiding is het halve werk. Bereidt de productiemedewerkers voor op de te verwachten productie(s). Bepaal het aantal medewerkers nodig om de geplande productie binnen de gestelde levertijden af te ronden, en zorg ervoor dat de medewerkers zijn voorzien van de juiste gereedschappen. Zorg bij relatief nieuwe medewerkers voor een opleidingsplan en intensieve trainging op specifieke apparatuur en machines.

Standaardiseren

De meest voor de hand liggende manier om de stappen in het productproces te bepalen, is om het proces in een workflow vast te leggen en per stap te bepalen hoeveel tijd het in beslag neemt om een productiestap af te ronden. Houd daarbij in de gaten dat niet alle stappen sequentieel plaats vinden!

Naast het werkelijke produceren, is het van belang ook de interne transportstromen op te nemen in de workflow. Hoeveel tijd neemt het transport van de grondstoffen van het magazijn naar de werkvloer plaats? En welke tijd ben je kwijt met het transport van het gereed product van de productielijn naar het distributiemagazijn? En naar de truck?

Doordat je het gehele proces hebt gedocumenteerd, kun je dat gebruiken als basis voor de routes en doorlooptijden. Dat zal je zeker al helpen om het productie planningsproces te versnellen. 

Mogelijke probleemgebieden

Anticipeer op mogelijke probleemgebieden die kunnen voorkomen in je productproces. Door het analyseren van data (of ervaringen) uit het verleden kun je bepalen waar de risicogebieden zich bevinden.

Als deze zijn geïnventariseerd, bepaal dan de controles en maatregelen die je kunt nemen om de mogelijke risico’s uit te sluiten dan wel te reduceren. De FMEA methodiek is daarvoor een handige tool om te gebruiken.

Transparantie

Zorg als laatst voor transparantie in de productieplanning, voor alle betrokkenen. Dan ben je in staat om bij mogelijke vertragingen als organisatie daar snel en adequaat op te kunnen reageren.

Vragen?

Heeft u vragen naar aanleiding van deze blog? Neem gerust contact met ons op!